top of page

UDTALELSER FRA KURSISTER FRA FØRSTE AFHOLDELSE AF MODUL I

Jeg er grundbegejstret over hvad dette kursus har ført mig igennem af spændende perspektiver på livet, på naturen, på måden at være i det hele på. Jeg ville gøre det hele om igen med glæde.
Christina Busk, Miljøpolitisk Chef, Plastindustrien

’Kunst og Personligt Lederskab' ved Birgitte har handlet om at bevæge mig mod bevidst praksis - at lære noget nyt af den naturlige verden og aflære noget andet. I et stærkt og samtidig sårbart fællesskab af inspirerende kvinder, med kunstnerne som vores lærere, bevægede vi os gennem den maj-farvede skov uden at bruge tiden på at forklare den. Indimellem forsvandt jeg ned i dybe landskaber udenfor monokrom tid. I forløbet lærte jeg at fornemme træernes agens i mit indre rum med Shëkufe Tadayoni Heiberg. Øver mig stadig i at lytte til nattens sidste sære drøm og mine glemte formødre, som jeg egentlig godt ved hvisker til mig i øjeblikket. Selv når mit lederskab og praksis forstyrres af et rasende tempo og undertegnedes personlige forventninger, kan jeg være fortrolig med mig selv, hvis jeg øver mig i at lytte opmærksomt til naturen og min forbindelse til den. Tak Birgitte, for en vanvittig dygtig facilitering, fællesskabet af kløgtige kvindestemmer, de enestående kunstnere og de vigtige spørgsmål og samtaler, der følger med (og ikke mindst den integritet og læring du bidrager med hver gang!). Det har været en betydningsfuld rejse, som jeg egentlig bare håber, vil fortsætte.

Den kunstneriske vinkel var dybt vedkommende, øjenåbnende og fantastisk - og det nævner jeg i forlængelse min praksis som udstillingsarkitekt ofte arbejder med kunstnere i den sammenhæng. Noget af det vigtigste fra kurset var følelsen af fællesskab - ikke at stå helt alene samt så meget inspiration til alternative måder at være i verden på. Lyst til at gå ad nye stier ... og totalt provokerende tanker, når jeg begynder at konkretisere, hvilke måder de reelt kan komme ind i vores liv. Håb, glæde og kæmpe mange nye udfordringer, som bliver spændende, dybt vedkommende, men absolut udfordrende at komme videre med.

Arkitekt og scenograf

Birgitte er en fantastisk facilitator og kurset rammer noget helt unikt, som vi som mennesker og samfund har brug for. Personligt lederskab er for os alle - og Birgitte skaber det rum, hvori ledere kan udvikle sig sammen og hver for sig.

Kurset har været berigende - på flere planer. Birgittes nærværende og engagerede tilgang til både kunstnere og kursister har skabt et rum, hvor der er plads til at være. Som man er, hvor man er. Kurset har givet mig lyst til at gå videre og undersøge flere af de stier, der er blevet synliggjort.

Katja Fabrin

Gennem inspirerende oplæg fra kunstnere, refleksioner og diskussioner skaber Birgitte et helt særligt rum i Being in Practice. Kurset har vist mig hvor vigtigt og rigtigt det er at lade sig inspirere af kunsten og naturen. At skærpe sanserne, at få fortrolighed med sig selv og derved at skabe hverdagens magi.
Ellen Kathrine Hansen, M Arch MAA, PhD, Associate Professor, Head of Lighting Design Research Group and Master Programme

Når man deltager i Birgittes kursus, bades man i en ganske særlig, inderlig, poetisk og kærlig energi. Vi er blevet udfordrede til at lytte til vores inderste visdom og længsler, så vi husker, hvorfor vi er her, og hvad det er vigtigt at bidrage med til verden. Birgitte og kunstnerne inspirerer til at se på egen praksis, stoppe op og justere sin livsbane. Man bliver ganske enkelt et bedre og mere lykkeligt menneske af at være i selskab med sådanne modige mennesker, der aktivt har påtaget sig opgaven at være et menneske, der ånder gennem hjertet.
Hanne Frøyr, forfatter

Birgitte har med sit kursus ‘Kunst & Personligt Lederskab’ skabt noget ganske enestående. Hun får, med sit altid rolige nærvær og sin store empati, stillet skarpt på hvordan vi mennesker er en del af naturens store økosystem, der indeholder al visdom. Jo mere vi lader os ‘forbinde’ jo hurtigere kommer de rette svar til os. Til at inspirere vores selvudvikling havde Birgitte håndplukket en række dybt passionerede kunstnere, der hver især gavmildt delte ud af deres tanker og personlige praksisser. Emnerne spændte vidt, men fælles for alle var lysten til at skabe samt tanker omkring at finde mening i en ofte hektisk og brutal verden. Sideløbende med mine personlige erkendelser, kom en ny ‘forbundethed’ også til udtryk gennem det specielle fællesskab, som vi kursister opbyggede. Jeg tror at vi alle glæder os ustyrligt til en ny runde, alt imens at vi, allerede nu, har fået en række håndgribelige redskaber til hver især at fortsætte vores udvikling. Tusind tak – kurset har i dén grad sat gang i noget.
Sally Unsgaard

NOGLE AF DE VIGTIGSTE LÆRINGER FRA KURSET:

At det skal komme fra hjertet, at jeg og verden skal have mere af den tilgang. At jeg ikke er alene om den drift. At jeg ser vejen - men måske skal have hjælp til at blive på den.

At blive beriget og blive bekræftet på et nyt niveau. At tiden ikke er til flere undvigemanøvrer og svinkeærinder.

I det hele taget har kurset givet en stor indsigt i hvor dybt vi rækker. Vi lever på overflade, helt firkantet sagt, og kurset gav en stor opvågnen til hvad vi også er, udover alt det vi berører i dagligdagen.

Det er nok at have et større fokus på mig selv og mit eget virke. Hvad det er, jeg vil og kan her i verdenen. Det har været fantastisk at få lov at bruge tid på, men også at blive tvunget til at bruge tid på. Det er så let at løse alle mulige andre/andres problemer end at kigge på sine egne. Det har også været en øjenåbner at det både er i det helt almindelige, i hverdagen at jeg kan finde kvaliteten af mit arbejde. Men også at det almindelige er det særlige. At have lov til at være både almindelig og helt særlig på samme tid, og at det for mig går hånd i hånd.

Tanja Jordan, Landskabsarkitekt

At gå i dybden med nogle super spændende perspektiver på livet omkring natur, familiesyn, lydens betydning, som har sat nogle helt andre tanker i gang end der plejer at være i mit sind. At stole på sin egen intuition.

bottom of page