top of page

David Abram, cultural ecologist and philosopher


Climate change is the simple consequence of forgetting the holiness of this mysterium in which we're bodily immersed.
 

SPIRITUEL ØKOLOGI

Spirituel økologi øger bevidstheden om, at vores art er en del af det store økosystem. På linje med de øvrige arter og ikke over. Spirituel økologi er et forholdsvist nyt videns- og praksisfelt, der også trækker på gammel viden og praksis. En viden, der er gået tabt i vores kultur for længe siden, hvor vi har skåret forbindelserne til den naturlige verden over ved at separere os fra den og hæve os over den.
 
Det er en viden om, at vi er fuldstændig forbundet med naturen. Når vi skader naturen, så skader vi også os selv. Og omvendt. Det hele hænger sammen. Den viden havde – og har - oprindelige folk. Derfor er spiritual økologi et felt med mange forskellige stemmer, som både kigger langt tilbage på, hvorfor og hvordan vi er endt i denne økologiske og humanitære katastrofe; på hvad vi kan gøre nu for at ændre vores bevidsthed, sprog, historier, praksis og væren; og ser langt frem med tanke på, hvordan vi vil være forfædre og -mødre for fremtidige generationer.
Photo by Lisa Bregneager

Tang, Møn. Foto: Lisa Bregneager

MAGT, KAPITALISME OG ÆNDREDE IDEALER

Både fortid og nutid fortæller os, at den vestlige kultur har udnyttet og udbyttet naturens ressourcer og andre kulturer for egen økonomiske vindings skyld i hundredvis af år. Udmøntet i rå kapitalisme, patriarkat, imperialisme og individualisme; bestyrket af religion, videnskab og filosofi. Det er den tankegang og de handlinger, der har afstedkommet vores katastrofale økologiske situation.
 
I det industrielle vækstparadigme skader økonomisk aktivitet som regel altid noget eller nogen, men heldigvis ser vi i dag eksempler på andre former for økonomier. En opblomstring af det, vi kan kalde økologisk økonomi: deleøkonomi, up- og recycling, økologiske andels- og praksisfællesskaber, regenerativt landbrug og i stigende grad bæredygtige, samfundsansvarlige virksomheder.
 
Der er dog stadig utrolig lang vej endnu. Vi bliver nødt til at ændre idealer, selvforståelse og samtidig ændre relationen til og forståelsen af økosystemet. Med til økosystemet hører også vores medmennesker og medarter. Det kræver en bevidsthedsændring af de større; en transformation og et paradigmeskifte. Derfor er spirituel økologi dybt relevant.

Bier i det gamle mirabelletræ

IMG_7039.jpg

Dobbelt regnbue, Møn

EN LEVENDE VERDEN

Jeg tror på mere væren og mindre gøren. På langsom tid, nyt lederskab og andre former for økonomier. På at aflære en hel bunke af tankemønstre og handlinger. På at genskabe forbindelser til den naturlige verden gennem praksisser og gennem at lytte til, lære af og nære omsorg for de øvrige arter og andre mennesker. Med viden og et åbent hjerte følger omsorg. Det, som vi kender og elsker, passer vi på.
 
Spiritualitet har utroligt mange betydninger og retninger. For mig er spiritualitet ikke-religiøst, ikke-dogmatisk og ikke-institutionaliseret. Det handler om at træne sin bevidsthed for at dæmpe egoet og for at etablere forbindelserne til den naturlige verden og mærke, at alt er levende. Når det sker, kan man være så heldig, at de ædleste af følelser kigger frem: taknemlighed, ydmyghed og sjælfuldhed.

Spirituel økologi er foldet vidunderligt ud af onlinemagasinet Emergence Magazine.
bottom of page