top of page
IMG_8017_edited.jpg

Udsigt fra Titschenwarte, Dolomitterne
 

LEDERSKAB

Verden har brug for nye former for lederskab. Lederskab er - i mine øjne - det særlige ansvar, som man tager på sig, for at udvikle og forandre. Det er, hvordan man står frem i verden.

 

De gamle måder at bedrive ledelse på falder mere og mere fra hinanden og en helt anden bevidsthed skal til. En orientering mod den naturlige verden, mod at regenerere både natur og mennesker, ændre forretningsmodeller og økonomier, mod at distribuere ansvar og inddrage flere. Mod hjertelighed og autenticitet, omsorg og meget mindre ego.

 

Lederen har ikke den luksus at være neutral, men skal bringe sin identitet og troværdighed frem på klar og autentisk vis.

BEVIDST PRAKSIS

Der skal nye ideer til. Samtidskunsten giver nye blikke på vores fælles verden. Kunsten bidrager ikke til det bestående, og den bekræfter ikke det, du vidste i forvejen. Kunsten udvikler den, der bruger tid sammen med den. Den stiller  spørgsmål, men giver ingen entydige svar.

 

Derfor er kunst god at tænke med, sanse og lade sig inspirere af. Kunstneres metoder og ofte tværfaglige natur er i sig selv inspirerende modeller for, hvordan ny viden, samarbejder og ideer kan opstå.

 

Lederen bør træne sin bevidsthed, opmærksomhed og evne til at lytte. Spirituel økologi kan tilbyde meget til den leder, der gerne vil i dyb kontakt til sig selv og forstå sin egen gøren og væren i verden langt bedre – også ud fra andres synspunkt. 

BIP_Autumn_stamps_scan_org.png

TESTIMONIALS


Birgitte formåede med sin rolige og indsigtsfulde tilgang både at lede en effektiv meditationsøvelse, en sanselig coaching-seance og slutteligt at give en inspirerende introduktion til den naturvidenskabelige kunstudstilling Verden i dig på Charlottenborg. En introduktion, der satte masser af tanker og refleksioner i gang mig i forhold til mit liv og måden jeg lever det på. Birgitte formår med sin professionelle viden om kunst at motivere til at søge dybere ind i den.
Inger Petersen Thalund, Vicedirektør, Ledelsessekretariatet
Dansk Industri

Birgitte formår at formidle en holistisk og eksistentiel oplevelse af kunsten, og guide til refleksion over egen væren og gøren i en verden, hvor vi alle er forbundet og en del af noget større. Enestående oplevelse til at stimulere begge hjernehalvdele og få masser af energi.
NN, Senior Vice President (SVP), Business and Organisational Development

Den økologiske krise skriger på ledere, der kan vise os, hvordan vi grundlæggende kan ændre på vores måder at være i verdenen. Birgitte viser vejen gennem kompetent brug af sanselige, spirituelle og kunstneriske metoder koblet med dyb forskningsbaseret faglighed. Man transformeres helt ind i hjertet guidet af hende.
Katia Dupret, Forskningsleder og rådgiver, RUC

Når man deltager i Birgittes kursus, bades man i en ganske særlig, inderlig, poetisk og kærlig energi. Vi er blevet udfordrede til at lytte til vores inderste visdom og længsler, så vi husker, hvorfor vi er her, og hvad det er vigtigt at bidrage med til verden. Birgitte og kunstnerne inspirerer til at se på egen praksis, stoppe op og justere sin livsbane. Man bliver ganske enkelt et bedre og mere lykkeligt menneske af at være i selskab med sådanne modige mennesker, der aktivt har påtaget sig opgaven at være et menneske, der ånder gennem hjertet.
Hanne Frøyr, forfatter

Gennem inspirerende oplæg fra kunstnere, refleksioner og diskussioner skaber Birgitte et helt særligt rum i Being in Practice. Kurset har vist mig hvor vigtigt og rigtigt det er at lade sig inspirere af kunsten og naturen. At skærpe sanserne, at få fortrolighed med sig selv og derved at skabe hverdagens magi.
Ellen Kathrine Hansen, M Arch MAA, PhD, Associate Professor, Head of Lighting Design Research Group and Master Programme

Jeg er grundbegejstret over hvad dette kursus har ført mig igennem af spændende perspektiver på livet, på naturen, på måden at være i det hele på. Jeg ville gøre det hele om igen med glæde.
Christina Busk, Miljøpolitisk Chef, Plastindustrien

Den kunstneriske vinkel var dybt vedkommende, øjenåbnende og fantastisk - og det nævner jeg i forlængelse min praksis som udstillingsarkitekt ofte arbejder med kunstnere i den sammenhæng. Noget af det vigtigste fra kurset var følelsen af fællesskab - ikke at stå helt alene samt så meget inspiration til alternative måder at være i verden på. Lyst til at gå ad nye stier ... og totalt provokerende tanker, når jeg begynder at konkretisere, hvilke måder de reelt kan komme ind i vores liv. Håb, glæde og kæmpe mange nye udfordringer, som bliver spændende, dybt vedkommende, men absolut udfordrende at komme videre med.
Arkitekt og scenograf

Birgitte er en fantastisk facilitator og kurset rammer noget helt unikt, som vi som mennesker og samfund har brug for. Personligt lederskab er for os alle - og Birgitte skaber det rum, hvori ledere kan udvikle sig sammen og hver for sig. Kurset har været berigende - på flere planer. Birgittes nærværende og engagerede tilgang til både kunstnere og kursister har skabt et rum, hvor der er plads til at være. Som man er, hvor man er. Kurset har givet mig lyst til at gå videre og undersøge flere af de stier, der er blevet synliggjort.
Katja Fabrin

Birgitte har med sit kursus ‘Kunst & Personligt Lederskab’ skabt noget ganske enestående. Hun får, med sit altid rolige nærvær og sin store empati, stillet skarpt på hvordan vi mennesker er en del af naturens store økosystem, der indeholder al visdom. Jo mere vi lader os ‘forbinde’ jo hurtigere kommer de rette svar til os. Til at inspirere vores selvudvikling havde Birgitte håndplukket en række dybt passionerede kunstnere, der hver især gavmildt delte ud af deres tanker og personlige praksisser. Emnerne spændte vidt, men fælles for alle var lysten til at skabe samt tanker omkring at finde mening i en ofte hektisk og brutal verden. Sideløbende med mine personlige erkendelser, kom en ny ‘forbundethed’ også til udtryk gennem det specielle fællesskab, som vi kursister opbyggede. Jeg tror at vi alle glæder os ustyrligt til en ny runde, alt imens at vi, allerede nu, har fået en række håndgribelige redskaber til hver især at fortsætte vores udvikling. Tusind tak – kurset har i dén grad sat gang i noget.
Sally Unsgaard

bottom of page