top of page

TESTIMONIALS

 
Signe Boe / billedkunstner

Kernen af vores samtale handlede om, hvordan man som billedkunstner kan lade sig repræsentere i tekst og ord. Jeg fik indtryk af, at Birgitte i kraft af sin baggrund som kunsthistoriker og tidligere gallerist og museumsdirektør, og derved sine mange og alsidige samarbejder med kunstnere med forskellige profiler, var i stand til at forstå mit kunstneriske afsæt og kunne vejlede mig i forhold til mine egne interesser. Jeg oplevede et tillidsfuldt og spændende samtalerum, og at forløbet var udviklende fra gang til gang.

 
Anna Walther / billedkunstner

Mit mentorforløb med Birgitte har gjort, at jeg har kunne finde frem til kernen af, hvad jeg som kunstner ønsker at arbejde hen i mod. Ikke kun her og nu, men på den lange bane. Jeg føler, at jeg både er blevet taget alvorligt, men også blevet udfordret på tankemønstre og tillærte opfattelser, der ikke længere tjener mig. Jeg har fået ord for grundlæggende værdier og temaer i min praksis som hidtil ikke har været blotlagt, hvilket har bragt mig tættere på mine dybereliggende intentioner som billedkunstner.

 
Mia-Nelle Drøschler / billedkunstner

Birgitte skabte hurtigt et rum, hvor jeg kunne være fortrolig med ellers sårbare emner. Hun har stor indsigt i både den kunstneriske proces og i kunstverden, hvilket var en stor hjælp, da jeg ofte føler jeg mig alene med beslutninger og valg. Blandt andet satte hun fokus på de steder, hvor jeg havde brug for et skub, og hendes feedback gav mig ting og tanker at arbejde på i flere år frem.

 

Lise Tovesdatter Skou / billedkunstner

Jeg søgte mentorforløb ved Birgitte, da jeg var kørt fast i min praksis og havde et ønske om at bevæge mig nye steder hen. Jeg var utrolig glad for vores forløb. Birgitte er behagelig at være i selskab med og jeg følte mig både set, hørt og respekteret og det har gjort en kæmpe forskel for mig. Vores forløb strakte sig over en rum tid og undervejs tog jeg initiativ til at handle på nogle af de ting vi talte om. Det skabte et meget progressivt forløb, som har været utrolig givtigt og opløftende. Jeg fik modet til at træde nye veje og følte mig sikker på, at det nok skulle gå, selv om jeg ændrede kurs. Via vores samtaler har jeg formået at flytte mig derhen, hvor jeg gerne vil være. 

Marie Raffn / billedkunstner

Som forholdsvis nyuddannet billedkunstner stod jeg med en række tilbagevendende udfordringer. Birgitte gav mange nyttige tips og redskaber tilpasset min egen situation - essentielle ting, man som kunstner i høj grad mangler på kunstakademierne. Råd og forslag, der har gjort det muligt for mig at skabe et mere harmoniseret arbejdsliv. Samtalerne gav mig mange idéer til, hvordan jeg bedre kan balancere tid og fordybelse til værker op imod administrative ting. Jeg blev overrasket over, at møderne var så udbytterige, og alt dét forløbet bragte med sig. Jeg vil absolut anbefale Birgitte som mentor til andre billedkunstnere, som har brug for at vende stort og småt såvel som til studio visits.

Vivi Christensen / billedkunstner

Birgitte hjalp mig på en anerkendende og nænsom facon, hvor jeg blev klogere på mit potentiale og efter hver gang følte jeg, at jeg blev stærkere og mere glad for det felt, som jeg repræsenterer på kunstscenen. Hen over forløbet fik jeg også sparring på ansøgningsmateriale og et materiale med udsmykningsforslag, som jeg siden hen har brugt i henvendelser til både kunstinstitutioner og private. Jeg er utrolig glad for den åbne måde, hun så mig og mine værker på, hvilket har styrket mit kunstneriske liv.

BIP_Spring_stamps_scan_org.png

Inger Petersen Thalund, Vicedirektør, Ledelsessekretariatet, Dansk Industri
Birgitte formåede forleden med sin rolige og indsigtsfulde tilgang både at lede en effektiv meditationsøvelse, en sanselig coaching-seance og slutteligt at give en inspirerende introduktion til den naturvidenskabelige kunstudstilling 'Verden i dig' på Charlottenborg. En introduktion, der satte masser af tanker og refleksioner i gang mig i forhold til mit liv og måden jeg lever det på. Birgitte formår med sin professionelle viden om kunst at motivere til at søge dybere ind i den.


NN, Senior Vice President (SVP) Business & Organisational Development 
Birgitte formår at formidle en holistisk og eksistentiel oplevelse af kunsten, og guide til refleksion over egen væren og gøren i en verden, hvor vi alle er forbundet og en del af noget større. Enestående oplevelse til at stimulere begge hjernehalvdele og få masser af energi.

Katia Dupret, Forskningsleder og rådgiver, RUC
Den økologiske krise skriger på ledere, der kan vise os, hvordan vi grundlæggende kan ændre på vores måder at være i verdenen. Birgitte Kirkhoff viser vejen gennem kompetent brug af sanselige, spirituelle og kunstneriske metoder koblet med dyb forskningsbaseret faglighed. Man transformeres helt ind i hjertet guidet af hende.

bottom of page