top of page
IMG_8586.jpg

KUNST & PERSONLIGT LEDERSKAB
KURSUS / MODUL I
Forgrenede Forbindelser

I en hastigt accelererende verden med økologisk massedød, social uretfærdighed, krig og global pandemi skal vi handle og være i verden på radikalt nye måder.
 
De problemer, vi står overfor, kan vi ikke løse ud fra den samme tankegang, som har skabt dem. Det må gå hånd i hånd med noget andet. Og dette andet handler om helt andre værdier: omsorg, ærbødighed, ydmyghed, samarbejde, at stille sig til rådighed for den naturlige verden. Det handler om at genopbygge og reparere. Vi skal bruge hele vores menneskelighed i vores personlige lederskab, og vi skal genopfinde vores væren i verden.

KUNST, MOD OG TROVÆRDIGHED

Kunsten har en vigtig stemme i denne tid, fordi den evner at åbne hjerter, skabe empati, øge kritisk tænkning og kan inspirere andres praksisser gennem sine innovative metoder og ideer.

 

Kunstnere arbejder nysgerrigt og undersøgende. Mange forestiller sig en anden verden, indordner sig ikke og følger aldrig flertallet. De arbejder nyskabende med tidens vigtige temaer og stiller sig frem, troværdigt, sårbart, stærkt og modigt. Derfor har kunst og kunstnere meget at sige til den og dem, der ønsker at lære og lytte.

Portraet_PhieAmbo_AnastasijaKiake_farve_2.jpg

Gæstelærer Phie Ambo er uddannet instruktør på Filmskolen (2003). I sine dokumentarfilm 70/30, Genopdagelsen, Når du kigger væk, Free the Mind, Så meget godt i vente, m.fl., har hun behandlet emner som klimaforandringer, aktivisme, meditation, bevidsthed og relationer mellem menneske og natur. Derudover er hun medstifter af Den Grønne Friskole på Amager, er bestyrelsesmedlem i Andelsgaarde og tidligere bestyrelsesleder af Statens Kunstfond. Foto: Anastasia Kiake

Når du hører musikken på denne plade, vil du blive mindre terroriseret, står der i følgeteksten til Peter Voss-Knudes popalbum The Anti-Terror Album, der sammen med en tonstung rosa-kvarts udgjorde nogle af værkerne i en udstilling på Museet For Samtidskunst i Roskilde. Udstillingen viste andre veje til at bekæmpe frygten for terror.

Peter Voss-Knude har længe arbejdet med at udforske det danske forsvar og Danmarks rolle som krigsførende nation gennem sin kunst. Tidligere har han udgivet to popplader som Peter & The Danish Defence, baseret på samtaler med soldaterne på Garderhusarkasernen i Slagelse, som han har besøgt gennem en årrække. Foto: Lisa Bregneager

SPIRITUEL ØKOLOGI

Spirituel økologi er et felt, som forbinder både videnskab, spiritualitet og bæredygtighed. Spirituelle økologer mener, at klimaforandringerne dybest set har rod i en spirituel krise, hvor mennesker mentalt og følelsesmæssigt har separeret sig fra den øvrige natur, understøttet af ego, religion, filosofi og den tidlige naturvidenskab.


I den adskillelse har den rå kapitalisme, koloniseringen og senest industrialiseringen kunnet udfolde sig, og med-arter, jorden og andre mennesker er blevet udnyttet og udbyttet til det punkt, hvor vi står i dag. Vi har simpelthen mistet en forbindelse til den naturlige verden og forståelse af, at når vi skader den, så skader vi også os selv. Alt er levende. Vi hører sammen i ét kontinuum. Det er det stik modsatte af ego, individualisme, konkurrence og præstationskultur, som hører et forældet ledelsesparadigme til.


Spirituel økologi søger heling af den naturlige verden og dens beboere ud fra regenerative praksisser for jord, mennesker og med-arter. Disse kan inkludere alt fra jordbrug til nye historiefortællinger, meditationer, dyb lytning samt et perspektivskifte fra individ til fællesskab med alt levende. 

 

Vi kan – og bør - træne vores bevidsthed, hjertelighed og opmærksomhed. Koblingen af spirituel økologi og kunst har meget at tilbyde det menneske, der gerne vil i dyb kontakt med sig selv og forstå sin egen gøren og væren i verden bedre. 

HVAD GÅR KURSET UD PÅ?
HVEM ER DET FOR?

Kurset forbinder kunst og emner inden for spirituel økologi for at bestyrke og inspirere dit personlige lederskab og den vej, du ønsker at følge i verden.

 

Personligt lederskab handler om, hvordan du træder frem i verden og er komplet uafhængigt af titel, organisationsdiagram, medarbejderansvar eller andet formalia. Vi har alle agens og kan påvirke verden omkring os. Vi rummer alle et kim til dyb forandring. Det er dét lederskab, som kurset adresserer.

 

Du får indsigt i, hvad der optager kunstnere netop nu, et indblik i kunstnerisk arbejde og personlige refleksioner over at være et skabende menneske i en tid som denne. Mød nogle af tidens vigtigste stemmer på kunstscenen og oplev kunstværker og refleksioner om håb, valg, historiefortælling og handling i en svær tid. De emner, vi berører, sætter vi i forbindelse til dit lederskab i refleksioner, skriveøvelser, meditationer og fælles diskussioner.

Shekufe portræt dec 20205-1.jpeg

Gæstelærer Shëkufe Tadayoni Heiberg er forfatter, forlægger, performancekunstner og klimaaktivist. Shëkufe undersøger sin egen tilknytning til naturen via sprogmagi, rituel praksis og frøaktivisme. Ved at fokusere på det enkelte frøs livsrejse, holder hun fokus på de ting vi godt kan ændre på, frem for alt det vi ikke kan. En del af undersøgelsen består i at vænne sig til at betragte alle levende arter som ligeværdige, og at betragte planterne, ikke som en kulisse for vores liv, men som selve fundamentet for alle livsformers eksistens.
 

167A6743.jpg
IMG_20211217_122442__01.jpg

Gæstelærer Maya Sialuk Jacobsen er grønlandsk-dansk forsker, tatovør og kunstner. Hun er hjernen og hænderne bag forsknings- og tatovørprojektet Inuit Tattoo Traditions. Som en af de eneste i verden er hun i gang med at genoptage en 4000 år gammel tatoveringspraksis. Inuittatoveringerne forsvandt langsomt fra Grønlands overflade for 250 år siden, da danskerne koloniserede landet. Tatoveringerne er en del af den levende og immaterielle inuitkultur, som har spillet en afgørende rolle for inuitsamfundenes overlevelse. 
 

KURSETS OPBYGNING

Du har lyst til at:

 • Undersøge nye idealer for lederskab

 • Bestyrke din stemme og din praksis

 • Vide mere om kunst

 • Få ny inspiration og lære gennem deltagelse

 • Arbejde ud fra de nævnte værdier inden for spirituel økologi

 • Møde ligesindede og opbygge et netværk

 

Du vil gerne:

 • Deltage i alle lektioner – skulle du være forhindret, melder du fravær til Birgitte

 • Forberede dig til lektionerne ved at reflektere over spørgsmål til gæstelærerne, læse tekster, se videoer, høre podcast eller andet (max 1 times forberedelse pr lektion)

 • Engagere dig i diskussioner og øvelser

 • Gøre dig bevidst om noget, du gerne vil udvikle – et projekt, en tekst, en side af dig selv – som kurset og de andre deltagere vil kunne bestyrke

 

Kursets opbygning og forløb:

 • Fire møder over Zoom samt tre fysiske møder i København

 • Skema og lektier deles i et Google Doc. Onlinemøderne optages og kan ses efterfølgende

 • Slack er en kommunikationskanal for kursets deltagere

 • Forløbet veksler mellem fire sessioner med gæstelærere og tre sessioner med Birgitte

 • Der vil være præsentationer af emner og kunstværker, sanselige øvelser, lytning, meditationer, skriveøvelser, grupperefleksioner og vandringer; musik, tekster, videoer og podcast

 

Emnerne er bl.a.:

Behov for nye historiefortællinger og idealer, kulturforankring, handling ud fra omsorg og hjertelighed, nye måder at organisere sig på, perspektivændring, stilhed og opmærksomhed, fortrolighed med sig selv, indflydelsen fra forfædre og -mødre, tabte jordforbindelser og måder at genskabe dem på, at skabe forandring for fremtiden, mod og radikale valg.

 

Mødedatoer og tidspunkt:

Tirsdage kl. 15.00 – 17.00

 

16.8. online (introduktion v/ Birgitte),

23. august online (Shëkufe Tadayoni Heiberg)

30. august online (Maya Sialuk Jacobsen)

6. september i Søndermarken, København (opsamling v/ Birgitte)

13. september i København (Peter Voss-Knude). 

20. september online (Phie Ambo)

27. september kl. 15.00 – 18.00 hos Birgitte i Valby (afslutning v/ Birgitte)

 

Pris:  6.000 ex moms (for dig, der er i fast job)

Eller 3.500 ex moms (for dig, der er uden job eller har prekært arbejde)

 

Min. deltagerantal er 12; max. er 35.

Betaling ved tilmelding. Tilmelding inden 12.8. til contact(at)beinginpractice.dk

Beløbet refunderes kun, hvis holdet ikke oprettes.

UDTALELSER FRA FØRSTE HOLD AF KURSISTER

Birgitte. Photo: Lisa Bregneager

Jeg er grundbegejstret over hvad dette kursus har ført mig igennem af spændende perspektiver på livet, på naturen, på måden at være i det hele på. Jeg ville gøre det hele om igen med glæde.

Christina Busk, Miljøpolitisk Chef, Plastindustrien

Den kunstneriske vinkel var dybt vedkommende, øjenåbnende og fantastisk - og det nævner jeg i forlængelse min praksis som udstillingsarkitekt ofte arbejder med kunstnere i den sammenhæng.

Noget af det vigtigste fra kurset var følelsen af fællesskab - ikke at stå helt alene samt så meget inspiration til alternative måder at være i verden på. Lyst til at gå ad nye stier ... og totalt provokerende tanker, når jeg begynder at konkretisere, hvilke måder de reelt kan komme ind i vore liv. Håb, glæde og kæmpe mange nye udfordringer, som bliver spændende, dybt vedkommende, men absolut udfordrende at komme videre med.

Arkitekt og scenograf

 

Gennem inspirerende oplæg fra kunstnere, refleksioner og diskussioner skaber Birgitte et helt særligt rum i Being in Practice. Kurset har vist mig hvor vigtigt og rigtigt det er at lade sig inspirere af kunsten og naturen. At skærpe sanserne, at få fortrolighed med sig selv og derved at skabe hverdagens magi.

Ellen Kathrine Hansen, M Arch MAA, PhD, Associate Professor
 

Når man deltager i Birgittes kursus, bades man i en ganske særlig, inderlig, poetisk og kærlig energi. Vi er blevet udfordrede til at lytte til vores inderste visdom og længsler, så vi husker, hvorfor vi er her, og hvad det er vigtigt at bidrage med til verden. Birgitte og kunstnerne inspirerer til at se på egen praksis, stoppe op og justere sin livsbane. Man bliver ganske enkelt et bedre og mere lykkeligt menneske af at være i selskab med sådanne modige mennesker, der aktivt har påtaget sig opgaven at være et menneske, der ånder gennem hjertet.

Hanne Frøyr, forfatter

Photo by Lisa Bregneager
bottom of page