top of page

KUNST & PERSONLIGT LEDERSKAB

KURSER / MODUL I -III

Kursusforløbene i Kunst & Personligt Lederskab handler overordnet om, hvad der er væsentligt i den tid, vi lever i. Hvordan vi udvikler nye former for personligt lederskab i en verden, der kalder på helt nye måder at være på og agere ud fra. Vi har alle et personligt lederskab, som er den måde, vi står frem i verden på. Vi rummer alle agens og påvirker verden omkring os.

 

Kunst & Personligt Lederskab lader sig inspirere af kunstnere for at udvikle et bevidst lederskab, som kræver mod til at gå nye veje og til at lytte til indre længsler samt drager hjertelig omsorg i sprog, tanke og handling for planeten og alle dens arter, menneskelige og mere-end-menneskelige.

 

Modul I – Forgrenede Forbindelser – er en introduktion til kunstnerisk tænkning og spirituel økologi. Det er et kærligt skub i retning af at gentænke eller udvikle din egen praksis og lederskab samt en gnist til antændelse af dit mod.

 

Modul II – Energetiske Strømme – er et fordybelsesophold på Møn med billedkunstner Lea Porsager. Opholdet kredser om energi, og hvordan energi kan udforskes og bruges i ens egen praksis. Det handler om væren og om at forbinde sig til sig selv.

 

Modul III – Sanselig Fortryllelse – sætter fokus på sanselighed, poesi, nærvær og feminint lederskab. Vi går tættere på udviklingen af din praksis og lederskab og synker ned i kroppen i sanselige og meditative møder med kunstnere og den naturlige verden.

MODUL I

MODUL II

MODUL III

Udtalelser fra tidligere kursister

FAQ

bottom of page